Raskid ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na svoje računalo ili raskid izvršiti popunjavanjem online obrasca na stranici www.hobicentar.hr
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku 14 dana od dana primitka narudžbe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje – ukoliko je bila otvorena nakon dostave;
  • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nepopravljivo pomiješana s drugim sadržajima;
  • ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je o tome dužan obavijestiti prodavatelja i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.

HOBI CENTAR će potvrditi primitak obavijesti o jednostranom raskidu.
Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu predana u posjed roba koja čini predmet ugovora ili osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe i dužan je nadoknaditi mogući gubitak vrijednosti proizvoda ukoliko taj gubitak vrijednosti proizlazi iz nepotrebnog postupanja s robom, a do kojeg se dolazi provjerom kvalitete, značajki i načina djelovanja robe.

VAŠA KOŠARICA

close