Povrat i reklamacije

HOBI CENTAR d.o.o. za trgovinu odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem web-trgovine, u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske, posebno sa Zakonom o obveznim odnosima.
Naručeni proizvodi pakiraju se i slažu na način da se redovitim rukovanjem u dostavi ne oštete. Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave.
U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, kupac ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor odmah pri uručenju pošiljke. Iznimno, prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja  pošiljke može se podnijeti nakon uručenja pošiljke u roku od 2 dana, samo ako kupac priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

Potpisom potvrde o primitku pošiljke kupac potvrđuje da nema prigovora na dostavljene proizvode. Odbijanjem primitka neispravne pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti. U slučaju skrivenog nedostatka proizvoda, a što kupac može utvrditi tek uvidom u proizvod, omogućuje mu se jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjena proizvoda ili umanjenje cijene.

Prigovori se šalju e-mailom na:[email protected], pismeno na adresu: Bana Jelačića 59, Vinkovci

HOBI CENTAR će pismeno potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja prigovora (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača).
Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupac je dužan sam snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na povrat robe. U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Hobi centar ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

VAŠA KOŠARICA

close